Day: กันยายน 12, 2019

บริษัทเรือยอร์ชระดับโลก เลือกใช้ SIEMENS NX เพื่อลดเวลาการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Biscontini Yacht Design บริษัทด้านการออกแบบเรือในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี บริษัทที่เกิดขึ้นจากความชอบด้านการออกแบบเรือยอร์ชของนาย Roberto Biscontini ผู้ก่อตั้งบริษัทในปี 1976 ที่เริ่มต้นด้วยการออกแบบด้วยกระดาษและดินสอ

Read More »